Qui som?

El Centre és l’ateneu d’Arenys de Munt principal pol d’activitats culturals, socials i esportives; des de la seva fundació el 1913, s’ha convertit en el motor cultural i cívic del poble. Amb una gran oferta de seccions diverses, el Centre ha anat combinant la pràctica d’activitats de tradició catalana amb d’altres que han anat sorgint producte de l’adaptació a la realitat social de cada moment. Així doncs, aquí hi trobaràs un bon grup de voluntaris i voluntàries de totes les edats que, amb els braços ben oberts, t’acolliran als grups d’esbart, teatre, coral, escacs, tennis taula, sardanes, pessebre, carrosses,… 


Associats/des

1445


Voluntaris/es

115


Participants

649Seccions

16


Missió

La missió principal del Centre és facilitar a Arenys de Munt — sense excloure la possibilitat d’actuar en altres municipis del seu entorn geogràfic —, un espai on es puguin satisfer de manera no lucrativa les necessitats culturals, socials i participatives de tots els/les seus/ves habitants, així com algunes d’esportives, humanístiques i recreatives que no competeixin amb altres entitats, associacions o institucions de la vil·la.

D’aquesta missió es concreta:

  • Promoure l’educació integral d’infants i joves.
  • Col·laborar en la formació i desenvolupament personal i col·lectiu d’adults.
  • Impulsar la promoció de la llengua i la cultura catalana.

Visió

L’entitat es proposa seguir els passos de la seva tradició, amb la intenció d’adaptar-los i modernitzar-los el que calgui sense perdre la seva essència. Així com de promoure i innovar amb noves activitats que es puguin generar fruit de la inquietud de nous públics joves i establir-se com a motor de canvi referent en l’àmbit ateneista.

D’aquesta visió es concreta:

  • Les persones participants considerin el Centre com el seu punt de desenvolupament personal i creatiu.
  • Les persones voluntàries trobin en el Centre un espai on se sentin còmodes per desenvolupar la seva tasca humana i social. Les persones sòcies ajudin econòmicament al Centre a realitzar els seus projectes.
  • El personal del Centre se senti identificat i compromès amb els objectius de l’entitat. Les entitats, institucions, associacions i població d’Arenys de Munt valorin la tasca del Centre en tots els seus projectes i s’animi a col·laborar-hi de manera activa.

L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Els/les socis/es, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea i tots/es els/les membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els/les absents, els/les qui en discrepen i els/les presents que s’han abstingut de votar.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i febrer, ambdós inclusiva.


Valors

Creativitat
Com a motor per reinventar-se, cercar solucions i dibuixar millors realitats.

Convivència
Des de la igualtat de drets, respectant la singularitat de totes les persones i fomentant el diàleg i la cultura.

Solidaritat
Creant un clima solidari amb l’entorn immediat impulsant el voluntariat generador d’activitats culturals i cíviques.

Implicació
En la promoció i difusió de la cultura popular catalana.

Respecte
Envers les persones i l’estima pel medi ambient.


Obres de remodelació 

Des que es va inaugurar, el Centre ha anat canviant el seu aspecte físic. No va ser fins l’any 1986 que es va instal·lar on el trobem ara, a l’antic local de Can Corrioles, que en un primer moment estava molt malmès. Els voluntaris i voluntàries de les seccions es van animar en aquell moment a reconstruir-lo per, crear el seu nou espai. 

Des de llavors, el local del Centre ha anat canviant, però al gener de 2018 es va rebre una notificació de l’Ajuntament que advertia que l‟entitat no disposava de llicència d’activitats, i per aquest motiu havia de tancar les seves portes. Amb esforç, un cop més, el Centre ha demostrat el valor del seu equip humà i ha aconseguit recaptar suficients diners per tirar endavant les obres de remodelació més grans de la seva història. 

Tot és a punt per, a l’octubre de 2019, inaugurar la nova imatge del Centre Moral d‟Arenys de Munt. 

El Centre després de les obres de remodelació