Cursos i tallers

Cursos permanents al Centre


TEATRE

Diversos horaris segons grup

Sala Gran

ESBART

Diversos horaris segons grup

Sala Corrioles

CORAL

Dilluns de 21:30h a 23:00h.

Sala Corrioles

ESCACS

Diversos horaris segons grup

Sala Daniel Paituví

TENIS-TAULA

Dijous de 19:00h a 20:00h.

Sala Corrioles

SARDANES

Divendres de 19:00 a 20:00h.

Sala Corrioles

Cursos permanents externs


TOTAL BODY

Dimecres de 20:30h a 21:30h

Sala Corrioles

ENCIRCA’T

Circomotricitat: Dilluns de 17:00h a 18:00h. (infants de 3 a 5 anys).

Acrobàcia i llit elàstic: Dilluns de 18:15h a 20:15h. (+ de 12 anys).

Teles aèries:
Iniciació: dimecres de 10:00h a 13:00h.
Intermedi: dimarts i dijous de 10:00h a 13:00h.
Tots els nivells: dimecres de 18:15h a 20:15h.

Iniciació: dimecres de 17:00h a 18:30h. (infants de 5 a 7 anys).

Intermedi: dimarts de 17:00h a 19:00h. (infants de 8 a 11 anys).

Juvenil: dijous de 17:00h a 19:00h. (+ de 12 anys).

Sala Corrioles

IOGA

Dimarts de 19:15h a 20:15h. [PLE]

o

Dimarts de 20:30h a 21:30h. [PLE]

Sala Daniel Paituví

Tallers puntuals



Activitats anteriors