Junta

La Junta Directiva és l’equip de persones que regeix, administra i representa l’associació. Qualsevol associat pot presentar-se per ocupar un càrrec dins de la Junta Directiva. Els càrrecs s’exerceixen durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Actualment la junta es reuniex de forma ordinària un cop al mes (fent vacances al juliol i agost). El dia de la setmana va variant però normalment és el 3r dimecres de cada mes.

MEMBRES ACTUALS

Salvador Farrerons Bosch – President

Treballador de Gestoria Arenys. Des de molt jove vinculat a diverses entitats locals i al món de l’esport. Acostumat a treballar amb equip. Aficionat al teatre i al cinema. Participant als Pastorets.

Jaume Bosch Pérez – Vicepresident

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Diplomat en Magisteri i llicenciat en Geografia i Història. Membre de la Junta del 75è aniversari entre d’altres. Cap de la Secció del Tennis Taula durant 38 anys.

Toni Jané Tort – Tresorer

Actualment està prejubilat. Ha treballat 38 anys a la Caixa per diferents oficines del Maresme i Barcelonès. Ha estat vinculat a l’esport municipal, primer a través del CEADM, sent responsable del F.S, i posteriorment creant el Club Futbol Sala Arenys de Munt. També va organitzar durant molts anys el Torneig d’Estiu de F.S. És un gran aficionat al senderisme i al Camí de Sant Jaume.  
Durant uns anys va estar vinculat a l’organització de la Breda del Sindicat. 

Montserrat Carreras Cort – Secretària

Professora de piano, treballa a l’hostaleria. Vinculada a la parròquia Sant Martí des de fa 37 anys. Associada a diferents entitats socials i culturals del poble. Durant 12 anys ha estat regidora de L’Ajuntament sent responsable de diferents regidories. Actualment és vicepresidenta de Creu Roja a Arenys de Munt.

Carme Cardoso Santana

Nascuda a Santa Maria de Palautordera, esdevé nouvinguda a Arenys de Munt fa 18 anys, però es vincula de seguida a l’activitat del poble. Comença a formar part del Centre quan la seva filla entra dins l’Esbart Dansaire. Al cap dels anys inicia el seu voluntariat com a membre de la secció de Rau Rau, de la qual n’és l’actual responsable. Forma part de la Junta entre el 2013 i el 2017. Al 2020 torna a ser aquí.

Mariona Fernández Dotras

Estudiant de Relacions Laborals. Participa a les Catecolònies fent de monitora. Vinculada al Centre des de fa molts anys. Forma part de l’Escola de Teatre del Centre, on desde el 2017 fa de monitora i actualment n’és la coordinadora (juntament amb la Núria Herrero). També va presentar el programa de ràdio “El Centre és viu” l’any 2019.

Jordi Torrent Cruañas

Llicenciat en Belles Arts. Actualment treballa de pintor (de cases). Vinculat des de molt jove a l’entitat. Participa de manera mes o menys activa de les seccions d’Esbart, Pastorets, Carrosaires, amb el grup de pessebristes, i fent fotos sempre que pot dels espectacles. Durant uns anys també va formar part del Grup de Teatre i com a monitor i col·laborador de l’ETC. Sempre disposat a donar una mà com a voluntari, li va agradar fer la maquetació del llibre del Centrenari i participar activament del llibre de la història dels Pastorets de l’entitat. Durant 4 anys va ser el conserge del Centre. Sortir a correr o amb bicicleta pels entorns d’Arenys de Munt és una de les coses que també li agrada fer. Aficionat a la fotografia i la seva manipulació digital. Durant molts anys també he participat de manera voluntària a les KT-Colònies del poble.

Tere Salvà Catarineu

Nascuda a Arenys de Munt. Vinculada al Centre des dels set anys. Membre de la secció de vestuari des dels 16 anys, i de Rau Rau de dels inicis, quan la secció s’anomenava Rialles. És la segona vegada que entra a Junta.

Joan Soler Ribas – Conciliari

Mossèn d’Arenys de Munt des del 2017. Abans d’arribar al poble, ​va viure a Dapong, a l’Àfrica, on va engegar diversos projectes: una llar per joves, una escola d’adults i un nou col·legi a la parròquia. Mossèn Joan Soler ha explicat que haver conegut Jesús el porta a ajudar als altres. ​Des d’Arenys de Munt segueix vinculat a l’Àfrica ja que té en marxa l’Associació Amics de Dapong per a recaptar ajudes econòmiques per ajudar a pagar professors i aconseguir noves beques per estudiants.

Mireia Subirana Brecha

Filòloga clàssica. Ha estat monitora de les Catecolònies des de 2011 i ara nés una de les caps. Vinculada al Centre des de ben petita, ha dirigit Pastorets durant dos anys consecutius i ha participat com a dansaire a la secció de l’Esbart, on fa de monitora des de 2010 i actualment és la coordinadora dels grups infantils i juvenils.


La Junta Directiva, segons els estatuts vigents té les següents facultats:

 • Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 • Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 • Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:   – subvencions o altres ajuts   – l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació
 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.
 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.