Cursos i tallers

Cursos permanents al Centre


TEATRE

Diversos horaris segons grup

Sala Gran

DANSA

Diversos horaris segons grup

Sala Corrioles

CORAL

Dilluns de 21:00h a 24:00h

Sala Corrioles

ESCACS

Escola: Dissabtes de 17:00 a 18:00 h

Club: Diumenges de 09:00 a 13:00 h

TENIS-TAULA

Dilluns de 19:00 a 20:00 h

Sala Celler

SARDANES

Ballades de Sardanes els divendres de 19:00 a 20:30 h.

Sala Corrioles

Cursos permanents externs


TOTAL BODY

Dilluns de 20:15h a 21:15h

Possibilitat d’obrir un grup nou segons demanda.

Sala Corrioles

ENCIRCA’T

Circomotricitat: Dilluns de 17:00 a 18:00 h

Iniciació: (I) Dimecres de 17:00 a 18:30 h. (II) dimecres de 18:30 a 20:30 h

Intermedi: Dimarts de 17:00 a 19:00 h

Juvenil: Dijous de 17:00 a 19:00 h

Aeris: Dijous de 19:00 a 21:30 h

Acro i aeris: Dilluns de 18:00 a 20:00 h

Sala Corrioles

CONVERSA EN ANGLÈS

Nivell Basic: Dimecres de 19:00 a 20:30 h.

Nivell Advanced: Dijous de 19:00 a 20:30 h.

Sala Daniel Paituví

Tallers puntualsActivitats anteriors